Desastres de la guerra (2008)

Performance

Close ups